Pliki

Poniżej znajdziecie Państwo pliki do pobrania:

  Kwestionariusz dla osób ubiegających się o pracę
  Kwestionariusz dot. zgłoszenia na kurs / szkolenie
  Oświadczenie dot. nr konta bankowego
 
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
 
„Udzielam zgody administratorowi danych tj.: firmie Grupa „WOLF” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kornela Makuszyńskiego 8, na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie”.