Kierowanie Ruchem

Kierowanie ruchem to ważny element m.in. przy pracach budowlanych dróg, pozwala na sprawne i bezpieczne poruszanie się pojazdów mechanicznych podczas prac remontowych. Nasi pracownicy  posiadają przeszkolenie wydawane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym.
 
 
< powrót