Monitoring systemów alarmowych z patrolami interwencyjnymi

Całodobowe monitorowanie systemów alarmowych jest obecnie najskuteczniejszą formą zabezpieczenia obiektów przy pomocy urządzeń elektronicznych. W przypadku alarmu (włamania, napadu, sabotażu systemu alarmowego) odpowiednia informacja zostaje przekazana do bazy monitorowania, skąd operator bazy, w zależności od uzgodnionej procedury wysyła na miejsce grupę interwencyjną.
 
W zależności od potrzeby pracownicy zawiadamiają wskazane osoby i odpowiednie służby (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
 
 
< powrót