Ochrona imprez masowych

Specjalizujemy się w profesjonalnym zabezpieczeniu wszelkiego rodzaju imprez, począwszy od imprez okolicznościowych, zakładowych, a skończywszy na imprezach ogólnodostępnych dla ludności takich jak koncerty, imprezy sportowe. Profesjonalna ochrona i ścisłe współdziałanie z organizatorem imprezy oraz służbami miejskimi (Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Miejską) pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług ochrony.
 
Pomożemy Państwu sporządzić dokumentację potrzebną do organizacji imprezy masowej:
 
  instrukcja postępowania w przypadku powstania pożary lub innego miejscowego zagrożenia w czasie imprezy masowej
  instrukcja określająca zadania służby porządkowej i informacyjnej podczas zabezpieczenia imprezy masowej
  złożenie oraz odebranie dokumentacji dotyczącej imprezy masowej
  uzyskanie opinii na imprezę masową z:
     –   policji
     –   straży pożarnej
     –   pogotowia ratunkowego
     –   sanepidu
  uzyskanie decyzji na imprezę masową z:
     –   urzędu miasta (wydział zarządzania kryzysowego)
  lustracja obiektu, terenu pod kątem bezpieczeństwa
 
Wszyscy nasi pracownicy posiadają uprawnienia do ochrony imprez masowych według rozporządzenia tj.: kierownik ds. bezpieczeństwa, członek służby porządkowej i informacyjnej. Pracownicy którzy zabezpieczają mecze piłki nożnej posiadają certyfikaty „STEWARDING” – Najwyższa Jakość Organizacji Imprez.
 
 
< powrót