Ochrona osób i mienia

Pracownicy ochrony przed skierowaniem ich do pracy w nowym obiekcie przechodzą obowiązkowe szkolenie uwzględniające specyfikę i charakter obiektu. Posiadamy jednolite umundurowanie, emblematy i identyfikatory. Wyposażenie oraz umundurowanie dostosowujemy do danego obiektu. Wszyscy pracownicy firmy Grupa „WOLF” sprawdzani są pod kątem niekaralności. Zatrudniamy doświadczonych pracowników posiadających zaświadczenie kwalifikowanego pracownika ochrony wydane przez Wojewódzkiego Komendanta Policji.
 
Funkcjonowanie pracowników ochrony koordynują inspektorzy nadzoru, zaangażowani do kontroli stanu zabezpieczenia obiektu. Utrzymujemy stały kontakt z klientem, tak aby na bieżąco udoskonalać sprawność i skuteczność ochrony oraz być otwartym na Państwa uwagi i propozycje.
 
Organizując ochronę osobistą kierujemy się zasadą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przy minimalnej ingerencji w życie codzienne klienta. W tym celu przeprowadzamy rozpoznanie umożliwiające nam oszacowanie ryzyka oraz sporządzenia odpowiedniego planu zabezpieczenia. Indywidualnie do każdego zlecenia dobieramy siły i środki niezbędne do skutecznej realizacji zadania. W zakresie ochrony osobistej oferujemy m.in. następujące działania:

 

  fizyczna i techniczna ochrona klienta oraz jego najbliższych,
  ochrona posesji, obiektów mieszkalnych i biurowych,
  zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyjazdów służbowych i wypoczynkowych,
  działania kontrinwigilacyjne oraz rozpoznanie i zabezpieczenie pirotechniczne,
  ochrona imprez okolicznościowych, konferencji i spotkań biznesowych.
 
Nasze działania poparte są z audytami z zakresu bezpieczeństwa w analizach dotyczących ryzyka oraz zagrożeń. Wszystkie czynności ochronne są wykonywane z poszanowaniem prawa, norm etycznych oraz z zachowaniem pełnej dyskrecji.

 
 
< powrót